Digitális Középiskola - ismertető

A Digitális Középiskola esélyegyenlőséget javító program egy 2003. szeptemberében, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében elindult számítógéppel támogatott esti tagozatos gimnáziumi képzés. A program kísérleti szakasza - amely elsősorban hátrányos helyzetű roma közösséghez tartozó személyek részére szólt -, az első sikeresen érettségizett évfolyam után 2007-ben lezárult, azóta normatíva alapján finanszírozott, gimnáziumi képzésként működik a Földes Ferenc Gimnáziumban.

Földes Ferenc Gimnázium, Miskolc
Földes Ferenc Gimnázium, Miskolc

A Digitális Középiskola célja a hagyományos középiskolai képzésből kimaradók érettségihez juttatása. Azok számára jött létre, akikben megvan a képesség, a fogadókészség és a szándék arra, hogy leérettségizzenek, de hátrányos helyzetük, anyagi vagy például közlekedési nehézségeik miatt a hagyományos struktúrában erre nem volt vagy nem lenne módjuk.

A Digitális Középiskola oktatási módszere az elearning technológiát ötvözi a távoktatás és a gimnáziumi levelezőképzés szakmai tapasztalataival, un. blended learning, így a világon szinte egyedülállóan valósítja meg az oktatás, a tanulás, a tanár-diák kommunikáció és a tanügyi adminisztráció feladatait a hálózati eszközök, a hálózati kommunikáció, az internet segítségével.

A program négy éves, érettségivel zárul, az oktatás nagy része számítógéppel támogatott, online középiskolai képzés. A Digitális Középiskola 51 tananyagát az országosan ismert miskolci Földes Ferenc Gimnázium jól felkészült, nagy szakmai tapasztalattal rendelkező szaktanárai fejlesztették ki. A középiskolai tankönyveket kiegészítő online segédanyagok célja, hogy változatos eszközökkel, a multimédia és az interaktivitás, valamint a hálózati kommunikáció lehetőségeit kihasználva segítsék elő az egyéni tanulást, fejlődést. A képzés modulrendszerű, a tanév héthetes, számonkéréssel záruló modulokból áll. Az online oktatási portál fejlesztését és üzemeltetését az Smart Power Hungary Zrt. végzi.

Az oktatási portálon keresztül évfolyamonként és tantárgyanként elérhetőek a magyar iskolarendszerben a gimnáziumi tantervi követelményeknek megfelelően elkészített oktatási segédanyagok, gyakorló és számonkérő feladatok. Az oktatási segédanyagok tantárgyanként is lekérhetőek külön-külön, de a teljes tantárgyi vertikum is hozzáférhető a jogosultságok beállítása után. Lehetőség van csak a tartalommal, azaz tananyaggal való ismerkedésre is. A gyakorló feladatok viszont segítenek az ismeretek elmélyítésében, valamint a kötelező feladatok a számonkérés részbeni teljesítését teszik lehetővé. A képzés lehetséges tantárgyanként, egyéni tanrend szerint, illetve a már működő iskolarendszerű képzésben. A vizsgaeredmények minden tanuló saját digitális tanulói lapján megtekinthetők.

A Digitális Középiskola minden hallgatója számára biztosítja a számítógépes hozzáférést lakóhelyén, vagy annak közelében. A tanulás feltételeit az Oktatási Központok biztosítják, ahol helyi tanárok is segítik a diákokat. A tanulók interneten tartják a kapcsolatot a tanárokkal, és modulonként három alkalommal konzultációs és vizsgaórákon vesznek részt az Oktatási Központokban.